tekst powitanie biskupa w szkole

Menu
 
wjo *Strona Fabiana Cybulskiego

Temat: Extra gesichta
PRZYPISY
Szanowny Czytelniku!

Z braku czasu – ale też w obliczu faktu, iż gwara śląska przestała być w Polsce
czymś egzotycznym – autor rezygnuje w tym roku z tłumaczenia słówek typowo
gwarowych na język ogólnopolski. Mniema on jednakże, iż pewne osobliwości
niniejszej pracy wymagają wyjaśnienia. Oto one:

Po powitaniu per „Wy” autor przechodzi raptem na „Ty” (na co wskazuje
końcówka „- ta”. Zwrot grzecznościowy posiada zawsze końcówkę „-ście”). Czyni
to dlatego, by móc w pełni rozwinąć możliwości swego języka pierwszego –
śląskiej gwary z Wesołej, Laskowice – a wydaje mu się, iż jest to w pełni
możliwe tylko w obliczu pewnej zażyłości w stosunku do adresata jego tekstów.

Opinia, zasłyszana w dzieciństwie przez autora u starszych pokoleń.

FĂśrster, Heinrich, biskup wrocławski 1853 – 1881

Poprawnie po francusku: Dijon, stolica Burgundii, Francja

Poprawnie po niemiecku: von FĂźrstenberg.

Poprawnie po francusku: Daguerre

Znającemu polską wrażliwość autorowi wydaje się tutaj na miejscu następujące
wyjaśnienie: Jak już przy innych okazjach zaznaczono, autor stara się w swych
tekstach gwarowych używać języka mówionego pokolenia swych dziadków. Na takie
pojęcia jak: „ruchawka”, „bunt”, „powstanie”, „walka narodowowyzwoleńcza”
posiadał ich język tylko jeden termin: „bańt”. Pokolenie owe dowiadywało się
dopiero w 50 – tych i 60 – tych latach od swych chodzących do szkoły wnuków, iż
pewien rodzaj „bańtow” to „powstania”; nie znaczy to, iż było ono gotowe
przejąć ów termin do aktywnego zasobu ich języka. Termin „rewolucyjoł” był im
znany.

Maria Theresia, cesarzowa austriacka. Podanie o wypadku, któremu Oś zawdzięcza
rzekomo swą nazwę, jak to podanie, jest nieścisłe: Maria Theresia panowała
bowiem w latach 1740 – 1780.

Copyright:Alfred Bartylla-Blanke,
lat 50, Mittelstr.21, D-40213 DĂźsseldorf, Tel.: 2107921

www.echoslonska.com/cms/15/detail.php?nr=74&kategorie=15


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10650,9782536,9782536,Extra_gesichta.html

 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates